Politica de confidenţialitate şi cookie-uri

Privacy Policy and Cookies

    Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.

 Ce se înțelege prin cookie-uri?

 Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare).

 Cum se folosesc cookie-urile?

 Cookie-urile sunt folosite pentru a înregistra informaţii referitoare la modul în care folosiţi site-ul nostru web, de exemplu când aţi vizitat ultima dată www.bonsweetbon.ro şi ce fel de informaţii aţi căutat aici.

 Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea site-ului, dar vă poate îmbunătăţi experienţa de navigare. Puteţi şterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcţioneze corespunzător.

 Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal. În plus, ţinem sub control datele referitoare la preferinţele dumneavoastră de navigare. Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

 Acest site foloseşte Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google. Informaţiile generate de acest cookie la accesarea acestui site (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise serverelor Google şi vor fi stocate acolo. Google va folosi aceste informaţii pentru a evalua utilizarea domeniului, va genera rapoarte de activitate pentru administratori şi va furniza alte servicii legate de activitatea site-ului şi utilizarea Internetului. Google poate transmite aceste informaţii altor entităţi când acest lucru este impus prin lege sau când aceste entităţi procesează datele în numele Google. Prin utilizarea acestui site, oferiţi permisiunea Google să proceseze informaţii legate de dumneavoastră în limitele şi scopurile prezentate mai sus.

 Mai multe informații despre Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Cum puteţi controla cookie-urile?

 Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

    To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

What are cookies?

 A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (language, font size and other display preferences) over a period of time.

 

How do we use cookies?

 Cookies are used to record information about how you use our website, for example, when you last visited www.bonsweetbon.ro and what kind of information you were looking for here. 

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

 The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

 This site uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google. The information generated by this cookie when accessing this site (including your IP address) will be transmitted to Google servers and stored there. Google will use this information to evaluate the use of the domain, generate activity reports for administrators, and provide other services related to the activity of the site and the use of the Internet. Google may pass this information to other entities when required by law or when these entities process the data on Google's behalf. By using this site, you grant Google permission to process information relating to you within the limits and purposes outlined above.

 More information about Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

 How to control cookies?

 You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

 

Site-ul nostru folosește cookie-uri. Continuând navigarea vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.